03. Over ons koor 2022-02-22T10:13:18+00:00

Shantykoor Het Groene Hart
is op 8 september 2005 opgericht
door Wim van Es

Shantykoor Het Groene Hart is op 8 september 2005 opgericht door Wim van Es, die tevens onze dirigent en inspirator was. Op die dag was Koudekerk’s eigen Shantykoor geboren. Het koor kon, na een advertentie in de krant, direct beginnen met 24 zeer enthousiaste leden. Op 2 november 2005, 2 maanden na de oprichting, was ons eerste optreden bij Het Motorhuis in Leiden, gevolgd door een tweede in verpleeghuis Leythenrode te Leiderdorp op 31 december in het zelfde jaar. Het koor bestond en bestaat nog steeds uit zeer enthousiaste leden.

In april 2006 gaf ons koor haar eerste concert in Het Anker in Hazerswoude Rijndijk voor een bomvolle zaal. De eerste jaren werd er veel opgetreden voor ouderen- en verpleeg-centra, en bij veel lokale activiteiten in de regio. Het koor groeide snel in ledental tot ongeveer 50 leden. In 2008 hadden wij ons eerste optreden op een shantyfestival, en wel in Noordwijkerhout.

Onze koorleden waren heel enthousiast en vanaf die tijd werd er meer opgetreden op shanty-festivals binnen en buiten de regio, waaronder; Noordwijkerhout, Beverwijk, Scheveningen, Noordwijk, Sail 2013 Den Helder, de Furiade in Maassluis. In de loop van de tijd hebben we ook 2 CD’s opgenomen; “Voor Anker” en “Als de morgen komt”.

Onder deskundige leiding van onze dirigent,  Peter van Poelje, zingen wij Nederlandstalige en anderstalige shanty’s. De muzikale begeleiding is in handen van het combo, bestaande uit 3 accordeonisten en 1 bassist. 1 van de zangers bedient de grote trom. We streven ernaar elke 1 à 2 jaar een concert te geven waarin we ons presenteren aan een breed publiek.

Ons mannenkoor telt 38 leden. 3 accordeonisten, een bassist en 34 zangers, waarvan ongeveer de helft bas en de overige helft tenor. Naast het sociale aspect, het in groepsverband zingen van liedjes die een relatie hebben met het zeemansleven, is het belangrijkste doel van ons koor om door middel van onze optredens plezier en vreugde te brengen bij mensen die iets te vieren hebben of die in een leefsituatie zitten waarin ze een plezierige onderbreking hard nodig hebben. Denk daarbij aan bejaarden- en/of verzorgingstehuizen. Ook door deel te nemen aan festivals en beurzen en door het organiseren van eigen concerten proberen we die doelstelling in te vullen. Gemiddeld treden we 20 – 25 keer per jaar op.

We besteden veel energie aan het verbeteren van onze kwaliteit, zowel in zang-technische zin als ten aanzien van de ontwikkeling van ons repertoire, dat inmiddels uit meer dan 120 liedjes, waaronder ook Kerstliedjes, bestaat. Omdat het goed is voor de afwisseling tijdens een optreden, kiezen we ook liedjes waarbinnen onze koorleden de gelegenheid krijgen om te soleren. We worden daarbij ondersteund door een dirigent met een ruime ervaring op dat vlak. Hij weet ons op een zodanige wijze te stimuleren en te motiveren dat er verrassende en onverwachte resultaten bereikt zijn en zeker nog bereikt kunnen en zullen worden.

Wij zijn altijd op zoek naar mannen die plezier beleven aan zingen en muziek maken en die zich aangesproken voelen door het bovenstaande verhaal.
Wij repeteren wekelijks op donderdagavond, in OBS De Rijnschans te Koudekerk aan den Rijn, van 20.00 uur tot 22.00 uur met een koffie-/theepauze van 20 minuten. U bent van harte welkom om een repetitie bij te wonen.
In de zomerperiode (juli/augustus) is er een reces van 5 weken.
Begin september wordt er voor de leden van het koor en hun aanhang een barbecue georganiseerd. Aan het einde van het jaar organiseren wij een kerstbijeenkomst voor de leden en hun aanhang.
Wil je graag deel uitmaken van ons koor, neem dan contact op met onze secretaris. De gegevens vind je onder het kopje contact op onze site.

Kun je zingen en/of accordeon spelen? Dan zien we je graag als nieuw lid van ons koor.

Zonder bestuur is het koor aan de elementen overgeleverd

Ons bestuur bestaat uit 4 leden. Naast de voorzitter is er de secretaris, de penningmeester en een bestuurslid die verantwoordelijk is voor Artistieke Zaken. Het bestuur wordt ondersteund door de PR-commissie. Het bestuur vergadert 4 x per jaar. In het begin van het jaar wordt een Algemene Leden Vergadering georganiseerd waarin het bestuur verslag doet over het afgelopen kalenderjaar en de plannen presenteert voor het komende jaar. Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

• Marcel Schoffelen is de voorzitter. Hij is het gezicht naar buiten, leidt de vergaderingen en ziet er op toe dat alle bestuursleden doen wat afgesproken is.
Roel Hazebroek is de secretaris en plaatsvervangend voorzitter. Hij notuleert, fungeert als contactadres, voert de correspondentie, beheert de Website en het archief.
Marten Rollingswier is de penningmeester. Hij voert het financiële beheer, stelt begrotingen en jaaroverzichten op. Hij wordt daarbij ondersteund door  de kascommissie.
Henk Groen is algemeen bestuurslid. Hij onderhoudt de muzikale bibliotheek van ons koor en ondersteunt vanuit die rol de dirigent.